Széchenyi Pályázat 2020

FullEnergy Karácsonyi nyereményjáték részvételi szabályzat - 2022

Örülünk, hogy részt fog venni a Karácsonyi nyereményjátékunkban. Szeretnénk részletesen elmagyarázni a játékszabályzatot.

A játék rövid leírása.  

A nyereményjáték során a december 6.-december 20.-a közötti időszakban, aki a FullEnergy soproni, vagy kapuvári töltőállomásán a Shopban bármilyen SHOP terméket vásárol, legalább 1000 Ft értékben, jogosult egy kuponra. A kuponra szükséges felírni a résztvevő nevét, elérhetőségeinek valamelyikét, majd bedobni a kihelyezett urnába. December 21.-én történik a sorsolás, ahol 3 db fődíj fog gazdára találni. A fődíj: Apple Ipad

Sok sikert! 

A Játék neve és szervezője

A “FullEnergy Karácsonyi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a FULL-SOPRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy aki a 14. életévét betöltötte, (továbbiakban: Játékos).

Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt– jogosult. 

A Játékban a FULL-SOPRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságmunkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Játék menete:


A Játék időtartama: 

A játék 2022. 12.06. 6:00 órától - 2022. 12.20. 20:00 óráig tart. 

Sorsolás: 2022. 12.21. 16:00 óra. A nyertesek kiválasztása véletlenszerűen történik, húzással, a leadott részvételi lapok közül. A 3 főnyereményt 3 különböző nyertes fogja megnyerni. 

A nyertesek megtalálhatóak lesznek a www.fullenergy.hu web és Facebook oldalán.

A nyereményeket a Szervező sorsolja ki.

Részvétel:  

A játékon részt vehet bárki, aki a játék időtartama alatt bármelyik FullEnergy töltőállomáson SHOP terméket vásárol, legalább 1000 Ft értékben. A szükséges adatokat kitölti a nyereményjáték nyomtatványon, amit a kollégánk ad át a számára és azt blokkal együtt elhelyezi a kutakon található urnába.

Shop terméknek nem minősülnek az üzemanyag termékek, az online- termékek ( autópálya matrica, telefonfeltöltés stb..) illetve a Pb- gázpalack-csere sem.

Nyeremények, nyertesek: 

A Játék nyereményeit a Full Sopron Kft.  ajánlotta fel.

Főnyeremények: 3 db Ipad 9th Generation 64 Gb  táblagép.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.

A nyerteseket Weboldalon és Facebook posztban hirdetjük ki, és a megadott elérhetőségeken felvesszük vele a kapcsolatot.

A Játékban pótnyertes(eseket) hirdetünk, amennyiben 3 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • ha a megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben sem a kapcsolatot 3 napon belül. 
  • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
  • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken vesszük fel. A nyeremény átvételének részletei ezután kerülnek egyeztetésre. A Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyeremény tárgyra nem átváltható.  A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át.

Egyéb rendelkezések 

A nyereményjáték és a promóció során a résztvevők a FullSopron Kft. számára adják meg az adatokat.

A META a nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja, kizárólag a játék promóciójának a platformját biztosítja. 

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát. 

További információkért kérdezze kollégáinkat.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.fullenergy.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato